Milieu


Kok schoonmaak beoordeelt materialen en middelen afzonderlijk en stelt hiermee het standaard-materiaalpakket samen. De artikelen in dit pakket voldoen aan de NEN-norm. De richtlijn is dat de gebruikte grondstoffen het milieu niet, of waar noodzakelijk zo min mogelijk, belasten.

Kok schoonmaak neemt haar producten uitsluitend af bij leden van het Nifim. Zij hebben een goed uitgeruste onderzoeks-afdeling en beschikken over voldoende informatie over de herkomst en samenstelling van de gebruikte grondstoffen. Zij verstrekken NEN-2010 productbladen en hebben hun recepturen gedeponeerd bij het Nationaal Vergiftigingen Info Centrum.

Wij werken uitsluitend met doseerverpakkingen om te voorkomen dat er overbodige hoeveelheden middelen worden gebruikt. Dit systeem zal ook bij u worden toegepast.
Om het milieu zo weinig mogelijk te belasten, hanteren wij de volgende richtlijnen:

  • er wordt zo weinig mogelijk gewerkt met agressieve middelen
  • de prullenbakzakjes worden alleen verwisseld wanneer dit noodzakelijk is
  • er zal zo weinig mogelijk met warm water gewerkt worden
  • onze medewerkers zijn geïnstrueerd over het juiste gebruik van middelen


Kok schoonmaak werkt conform SVS-methoden. Deze methoden worden binnen de opleidingen gehanteerd om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen met een zo klein mogelijke belasting voor het personeel. Deze methoden richten zich op de ergonomie, het milieu en de arbo.

Kok Schoonmaak BV (hoofdvestiging Gouda)
Kampenringweg 27 2803 PE Gouda
T. 0182 - 53 39 25, F. 0182 - 53 33 32, KvK nr. 29017002